Skip Navigation

Správa důvěrných informací

S osobními údaji zákazníků je nakládáno v souladu s platnými zákony Heské republiky (zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Veškeré informace o zákaznících získané z registračního formuláře jsou využívány výhradně pro interní potřebu firmy SM Sever s.r.o. a nebudou poskytnuty třetím osobám. Kontaktní informace mohou být využity pro kontaktování zákazníka (např. potvrzení registrace, objednávky apod.).

Zákazník si může vyhradit právo, aby jeho kontaktní údaje nebyly k výše uvedeným účelům užívány.
 
Tisk